Get Adobe Flash player

Zeneiskola 

Zalaszentgróton már több évtizede folyik zeneoktatás. Az 1960-as évek elején először munkaközösség formájában, majd a Zalaegerszegi Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként működött 1967 nyaráig. Ekkor önállósodott, és az 1967/68-as tanévet már Zalaszentgróti Állami Zeneiskola néven kezdte el.    

Az igazgató Dr. Sípos Lajosné volt. Tíz év után, 1977-ben vette át az intézmény vezetését Bajor István  tanár úr, egészen 1993-ig. Ettől az évtől Lovász Gábor vezette az intézményt, 26 éven keresztül. 2019-től az új tagintézmény- vezető Bodnár Sándor.

2001-ben vette fel az iskola a magyar zene egyik legnagyobb alakjának, Erkel Ferencnek a nevét.

Az utóbbi időben 2 különböző településen létesítettünk telephelyet abból a célból, hogy a városkörnyéken lakó gyermekek számára saját lakhelyükön biztosítsunk lehetőséget a zenetanulásra. A türjei tagozaton furulyát, fuvolát, klarinétot, szaxofont és zongorát, míg Kehidakustányban furulyát, fuvolát, klarinétot és zongorát oktatunk.

Zalaszentgróton a következő tanszakokon tanulhatnak a gyerekek: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, hegedű, gitár, trombita, tenorkürt, vadászkürt, tuba, zongora.

A hangszeres tanulmányok mellett elméleti oktatást is biztosítunk, ezek a szolfézs és zeneirodalom tantárgyak. A kamarazenélést pedig a fúvószenekar, énekkar, fafúvó-, rézfúvó- és vonós kamara csoportok valamint a korrepetíciós (zongorakíséretes) foglalkozások jelentik. 

Az Erkel Ferenc Zeneiskola tevékenyen részt vesz Zalaszentgrót város kulturális életében. Tanévenként több növendékhangversenyt, mikulás, karácsonyi-, farsangi hangversenyt rendezünk. Ezen kívül minden évben megrendezzük a volt növendékeink hangversenyét, amelyeken azok a ma már professzionális zenészek, vagy annak tanuló közép- és főiskolások lépnek fel, akik a mi iskolánkban kezdték meg zenei tanulmányaikat.

Városi szintű rendezvényeken rendszeresen részt vesz a zeneiskola, fúvószenekara, vegyeskara, fafúvó-, rézfúvó-, és vonós kamara együttesei.

Növendékeink szívesen mérettetik meg magukat a város határain kívül is. A megyei hangszeres találkozók mellett rendszeresen részt vesznek a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola által évente megrendezett „Sistrum” hangszeres versenyeken, valamint országos, nemzetközi versenyeken is, ahonnan sokszor tértek haza bronz minősítéssel, többször hoztak haza ezüst illetve arany minősítést is és egyszer nívódíjat is.

 

Az intézmény eddigi legnagyobb sikerei közül kiemelnénk a Varga Károly által szervezett Hungaroton hang-játék zenei műveltségi vetélkedő országos döntőjében elért summa cum laude arany minősítést. Az országos döntőt a Bartók Rádió is műsorára tűzte.

A 2019 évben megrendezett országos klarinét versenyen Puklics Dóra Kincső első helyezett lett, illetve 2018-ban és 2019-ben a Femus nemzetközi fafúvós versenyen mindkétszer második helyezést ért el.

 

A szép eredmények mellett pedagógiai célunk tanulóink művészeti ismeretinek, hangszeres tudásának bővítése, valamint egész személyiségének fejlesztése.

Alapelvünk és elsődleges feladatunk közé tartozik minél több gyermek minél hosszabb ideig megtartása mellett, intézményünkből kikerülve saját örömükre szolgáló zenélésre és értő zenehallgatásra legyenek képesek.