Get Adobe Flash player

Székhely intézmény: felső tagozat, gimnázium (Zrínyi Miklós Általános Iskola)

 

1976-ban Zalakoppány iskoláját és a külső körzeti iskolák alsó tagozatát is a Kossuth Lajos úti régi iskolaépülethez csatolták. Így 1977-től az I.Sz. Általános Iskolában („régi iskola”) 450-500 fő között alakult az iskola tanulólétszáma.  1978-tól a tanulólétszám alakulása miatt már 8 szükségterem volt, 5 csoport kényszerkörülmények között tanult. Mindez szükségessé tette az iskola bővítését. A régi épülethez új szárnyat kezdtek építeni. Az építéshez 3 lakóházat kénytelenek voltak kisajátíttatni Az új épület avatási ünnepségére 1980. szeptemberében került sor. Az avatási szalagot Nagy Pálné országgyűlési képviselő vágta át. Nagy jelentőségű az iskola életében, hogy 1989-ben elkészült a Városi Sportcsarnok, amely a délelőtti testnevelésórák és a délutáni sportfoglalkozások számára is ideális lehetőséget teremt. Így az egészséges életmódra nevelés feltételei biztosítottak. Az avatási ünnepségre egész tanéven át készült az iskola apraja-nagyja. 1991. április 28-án nagyszabású ünnepségre került sor a sportcsarnokban. Az iskola történetében is meghatározó, hogy ekkor vette fel az intézmény a Zrínyi Miklós nevet. A névadó tiszteletére Dr. Vajda István, a zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium igazgatója, Zrínyi Miklós emlékplakettet ajándékozott az iskolának, és kérte a tanulókat, hogy becsülettel szolgálják a kiváló államférfi emlékét. A nagy esemény alkalmából a helyi Építőipari Szövetkezet zászlót ajándékozott az iskolának. A tradíciókat megőrizve, a gyermekek színvonalasabb oktatását, szabadidejük tartalmasabb eltöltését segítve pedagógusok, szülők, volt tanítványok támogatásával alapítványt hoztak létre " A Zrínyi Miklós Általános Iskola Diákjaiért " elnevezéssel.

 

 

 

Tagintézmény: Alsó tagozat, zeneiskola (Csányi László Általános Iskola)

 

A Megyei Tanács 1965-ben adott utasítást a megyei tervezőhivatalnak egy új zalaszentgróti 12 tantermes iskola tervezésére. Az iskola tervrajzát Mangliár Gyula zalaszentgróti mérnök készítette el. A kivitelezők tartották a határidőt, és az iskola 1967. szeptember 1-jére elkészült. Az új iskola a II. Sz. Általános Iskola nevet kapta, a köznyelvben, az utcán sokáig csak "új iskola" néven emlegették. 1967. szeptember elsején startra készen állt az 587 fő tanuló. A felső tagozaton minden évfolyamon 3-3 osztály volt. Az osztályok létszáma 36 fő körül mozgott. Nagy gondot jelentett, hogy a 12 tantermes iskolában az 578 tanuló 16 tanulócsoportban nem fért el. Az új iskola már az átadás pillanatában kicsinek bizonyult. A statisztikai adatok bizonyították, hogy az iskolában 25 évig nagy volt a zsúfoltság és ez sok-sok gondot, problémát okozott.

Az új tantestület nagy ambícióval, becsvággyal, lelkesedéssel kezdett munkához. Az iskola hivatalos, ünnepélyes átadására 1967. november 7-én került sor. Az ünnepség a tornateremben került megrendezésre. Az ünnepi beszédet Kiss Gyula, a Megyei Tanács Művelődési Osztályának vezetője tartotta. A Termelőszövetkezet elnöke csapatzászlót ajándékozott az úttörőcsapatnak. Az első tanév elég nehéznek bizonyult, hisz nem voltak az iskolának hagyományai, nem alakulhatott ki még szokásrend, hiányoztak a különböző szabályzatok stb. 1968 tavaszán a diákok, a szülők és a pedagógusok nagyarányú parkosításba, fásításba kezdtek. Az iskola életében kiemelkedő ünnepségre, eseményre került sor 1984. március 15-én, amikor a II. Sz. Általános Iskola hivatalosan is felvette Csányi Lászlónevét.  A tradíciókat megőrizve, a gyermekek színvonalasabb oktatását, szabadidejük tartalmasabb eltöltését segítve pedagógusok, szülők, volt tanítványok támogatásával alapítványt hoztak létre " Az érték bennünk van " elnevezéssel.