Get Adobe Flash player

Különös közzétételi lista

Módosítás alatt !!!

 

A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. §-a alapján a következőket tesszük közzé.

Általános adatok

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

3. Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

4. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
A 2018/2019-es tanévben nem volt ilyen ellenőrzés

5. Nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

6. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

  • Intézményi tanfelügyeletek:

7. Szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program

8. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége ,A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
9. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

2018   2017    2016    2015     2014     

10. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

11. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

12. A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

13. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

14. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma